تبلیغات
پایگاه تخصصی هنرهـــای رزمــــی - حسین نصیری
حسین نصیری متولد 1350 از سال 1362 بنا به نظر و پیشنهاد برادر بزرگترش هنر زیبا و پرتوان کونگ فو را نزد استاد تهرانی آغاز نمود که به علت عزیمت استاد به خارج از کشور مجبوربه تغییرمربی گردید.

از سال 1363 بصورت رسمی به شاگردی استاد بزرگ مصطفی مومنی در آمد و مراتب رشدو یادگیری در محضراین استاد گرانقدر را پیشه نمود.

در سال 71 پس از رسمیت کونگ فو در اولین دوره آزمون رسمی شالبند سبز شرکت نموده وموفق به اخذ شالبند سبز خط هفت گردید. واز آن زمان بصورت مستمر در تمامی امور اعم از داوری،مربیگری و ارتقاء رده حضور مستمر داشته است .

در سال 1379 بنا به امر استاد جهت تغییر سبک از کونگ فو توآ به نیو کونگ فو به حضور استاد بزرگ محمد تقی معصولی رسیده و پس از حضور و یادگیری فنون سبک جدید نسبت به تغییر رشته خود و هنر جویانش اقدام نمود.

در طول این مدت موفق به دریافت رده شالبند مشکی دان شش، مربیگری درجه یک ملی وداوری درجه یک ملی از فدراسیون کونگ فو گردید و نیز در سنوات گذشته تابحال بعنوان مسئول تدارکات فدراسیون ورزشهای رزمی، مسئول امور استانها، مسئول مسابقات کشور و استان نیو کونگ فو، عضو شورای فنی سازمان جهانی نیوکونگ فو بوده و هست.

در حال حاضر درمیدان امامت جنب درمانگاه فرهنگیان کانون شهیدفهمیده ساعت 17:15 تا 18:30 در روزهای زوج مشغول به آموزش  هنر جویان دراستان تهران می باشد.