تبلیغات
پایگاه تخصصی هنرهـــای رزمــــی - سوابق مازیار زمان فشمی
1394/05/30

سوابق مازیار زمان فشمی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :معرفی مدیر ،


- دارای حکم مربیگری "کونگ فو" از فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی

- دارای حکم مربیگری "کیک بوکسینگ" از فدراسیون ورزش های رزمی

- دارای حکم مربیگری بین المللی "آرنیس" از کشور فیلیپین

- دارای حکم استاژ فنی "کونگ فو" از آقای محمد معصولی استاد بزرگ کونگ فو ایران

- دارای حکم استاژ فنی "کیک بوکسینگ" از آقای محمد طهماسبی استاد بزرگ کیک بوکسینگ ایران

- دارای حکم استاژ فنی "آرنیس" از آقای جاناتان ماکیلینگ آبایا استاد بزرگ کشور فیلیپین

- دارای مدرک داوری "کیک بوکسینگ" از فدراسیون ورزش های رزمی

- دارای مدرک داوری "دفاع شخصی IDA" از فدراسیون ورزش های رزمی

- دارای مدرک داوری بین المللی "آرنیس" از کشور فیلیپین

- کمربند مشکی دان 3  "دفاع شخصی IDA" از فدراسیون ورزش های رزمی

- شالبند مشکی دان 3  "کونگ فو" از فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی

- کمربند مشکی دان 4  "کیک بوکسینگ" از فدراسیون ورزش های رزمی

- کمربند مشکی دان 5  "فول کیک بوکسینگ" از WFKBF

- عضو تیم ملی "فول کیک بوکسینگ" جمهوری اسلامی ایران

- عضو سابق تیم ملی "کونگ فو MTM" جمهوری اسلامی ایران

- قهرمان چندین دوره مسابقات آزاد و نیمه آزاد استان و کشور

- قهرمان مسابقات "کشتی" دانشجویان کشور

- مربی تیم "کونگ فو MTMاستان تهران اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور در ادوار مختلف

- دبیر کمیته روابط عمومی "فول کیک بوکسینگ" جمهوری اسلامی ایران

- عضو کمیته برگزاری مسابقات "فول کیک بوکسینگ" کشور و استان تهران

- عضو کمیته برگزاری مسابقات "کونگ فو MTM" کشور و استان تهران

عضو شورای فنی "فول کیک بوکسینگ" کشور و استان تهران

- مسئول کمیته  آموزش "دفاع شخصی IDA" استان تهران

رئیس "کیک بوکسینگ" شهرستان شمیرانات

رئیس "کونگ فو" شهرستان شمیرانات

- رئیس "دفاع شخصی IDA" شهرستان شمیرانات