تبلیغات
پایگاه تخصصی هنرهـــای رزمــــی - سوابق مازیار فشمی
1397/02/31

سوابق مازیار فشمی

   نوشته شده توسط: م ف    نوع مطلب :معرفی مدیر ،- قهرمان چندین دوره مسابقات "کیک بوکسینگ" و "کونگ فو" کشور

- قهرمان مسابقات "کشتی" دانشجویان کشور

- عضو تیم ملی "نیو کونگ فو" جمهوری اسلامی ایران

- عضو سابق تیم ملی "فول کیک بوکسینگ" جمهوری اسلامی ایران

- کمربند مشکی دان 6  "فول کیک بوکسینگ" از WFKBF

- کمربند مشکی دان 5  "کیک بوکسینگ" از فدراسیون ورزش های رزمی

- شالبند مشکی دان 4  "کونگ فواز فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی

- کمربند مشکی دان 3  "دفاع شخصی IDA" از فدراسیون ورزش های رزمی

- دارای حکم مربیگری بین المللی "آرنیس" از کشور فیلیپین

- دارای حکم مربیگری "کونگ فو" از فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی

- دارای حکم مربیگری "کیک بوکسینگ" از فدراسیون ورزش های رزمی

- دارای مدرک داوری بین المللی "آرنیس" از کشور فیلیپین

- دارای مدرک داوری "کیک بوکسینگ" از فدراسیون ورزش های رزمی

- دارای مدرک داوری "دفاع شخصی IDA" از فدراسیون ورزش های رزمی

- دارای حکم استاژ فنی "کونگ فو" از آقای محمد معصولی، استاد بزرگ کونگ فو ایران

- دارای حکم استاژ فنی "کیک بوکسینگ" از آقای محمد طهماسبی، استاد بزرگ کیک بوکسینگ ایران

- دارای حکم استاژ فنی "آرنیس" از آقای جاناتان ماکیلینگ آبایا، استاد بزرگ کشور فیلیپین

- مربی تیم "نیوکونگ فواستان تهران اعزامی به مسابقات قهرمانی کشور در ادوار مختلف

- مربی نمونه "نیوکونگ فو" و "فول کیک بوکسینگ" حوزه شمیرانات

- دبیر کمیته مسابقات "نیوکونگ فو" جمهوری اسلامی ایران

- دبیر کمیته روابط عمومی "فول کیک بوکسینگ" جمهوری اسلامی ایران

- عضو کمیته برگزاری مسابقات "فول کیک بوکسینگ" کشور و استان تهران

- عضو کمیته برگزاری مسابقات "نیوکونگ فو" کشور و استان تهران

- مسئول کمیته  آموزش "دفاع شخصی IDA" استان تهران

رئیس "فول کیک بوکسینگ" شهرستان شمیرانات

رئیس "نیو کونگ فو" شهرستان شمیرانات

- رئیس "دفاع شخصی IDA" شهرستان شمیرانات

- رئیس هیئت "کونگ فو" حوزه لواسانات و فشم