تبلیغات
پایگاه تخصصی هنرهـــای رزمــــی - استاندارد زمین مسابقات کونگ فو و نحوه استقرار اعضاء و کادر داوران

http://preview.turbosquid.com/Preview/2014/07/12__02_06_33/Box_Ring__02_TB.jpg31a94843-d76b-400b-b94d-ea42356d0077Original.jpg

استاندارد زمین مسابقات و نحوه استقرار پنل داوری به شرح ذیل میباشد:

الف) مسابقات آزاد :

1- ابعاد رینگ مسابقه 6×6 متر میباشد.
2- سطح فاصله رینگ از زمین حداکثر 120 و حداقل 90 سانتیمتر میباشد.
3- کف رینگ میبایست حالت انعطاف پذیری داشته و از اسفنج فشرده با روکش برزنتی پوشیده شود.
4- کف رینگ میبایست صاف بوده و در چهار گوشه رینگ بالشتک استاندارد جهت ایمنی نصب گردد.
5- دو طرف استراحتگاه مبارزین باید با رنگ (مشکی یا آبی) و قرمز مشخص باشد و دو صندلی چرخان در دو گوشه تشک در کنار تیرک های رینگ برای استراحت بین راند مبارزین محیا گردد.
6- ضخامت سطوح رینگ میبایست حداقل 5/ 1و حداکثر 5/2 سانتیمتر باشد.
7- چهار طناب به چهار طرف رینگ ( تیرکها) به قطر 6 سانتیمتر میبایست بسته شود و فاصله آنها از کف رینگ و یکدیگر 35 سانتیمتر باشد.
8- چهار پلکان در چهار طرف رینگ میبایست نصب شود که از سمت چپ و راست مبارزین و مربیانشان ، بالا و پایین داور وسط و پزشک مسابقه ورود و خروج نمایند.
9- لبه رینگ نباید کمتر از 50 سانتیمتر از طناب رینگ بیرون باشد.

تبصره یک : در صورت محیا نشدن رینگ برگزاری مسابقات پومای آزاد  بر روی تشک مسابقات نیمه آزاد بلامانع میباشد.

تبصره دو: جهت ایمنی بیشتر مبارزین در پایین محوطه رینگ یک فضای 1در1متر با اسفنج فشرده در نظر گرفته شود.

تبصره کلی : تمامی گروه های مستقر شده در کنار محوطه  میبایستی یک متر از محوطه مسابقه فاصله داشته باشند.

تبصره کلی : هیچگونه مانعی نباید تا یک متری محوطه مسابقه نصب شده باشد.


ب) مسابقات نیمه آزاد :

این نوع مسابقات بر روی تشک اسفنجی با ضخامت 5/2 سانتیمتر و ابعاد 8 در 8 متر و فضای ایمنی 1 در 1 متر از هر طرف انجام خواهد شد.

1- محل استقرار ثبات.        
2- سرداور.                         
3- منشی تشک (وقت نگهدار).                   
1-4داورکنار یک.
2-4 داورکنار دو.
3-4 داور کنار سه.
:A جایگاه مربی شرکت کننده قرمز.
:B جایگاه مربی شرکت کننده مشکی یا آبی.
5- گروه تصویربرداری.
6- محل استقرار داور وسط در زمان بین راندها.
7- محل اعلام علائم اشاره ای داور وسط در حین مسابقه.


ج) مسابقات فرم :

این نوع مسابقات بر روی تشک اسفنجی با ضخامت 5/2 سانتیمتر و ابعاد 8 در 8  متر و فضای ایمنی 1در1 متر از هر طرف انجام خواهد شد.

1- محل استقرار ثبات.
2- سرداور.
3- منشی تشک.
1-4 داورکنار یک.
2-4 داورکنار دو.
3-4 داور کنار سه.
4-4 داور کنار چهار.

A جایگاه شرکت کننده ی قرمز.
B جایگاه شرکت کننده ی مشکی یا آبی.

5- گروه تصویر برداری.
6- محل اجرای فرم.