تبلیغات
پایگاه تخصصی هنرهـــای رزمــــی - وظایف کمیته ها در کیک بوکسینگ
1393/10/1

وظایف کمیته ها در کیک بوکسینگ

   نوشته شده توسط: م ف    نوع مطلب :آئین نامه ها ،

http://dip9.aaschool.ac.uk/wp-content/uploads/2013/04/Photo-2.jpg

جامعه کنونی فول کیک بوکسینگ وارث دستاورد از سال 1372 تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر اساتید دلسوز ، پر تلاش و متعهد می باشد . با توجه به اینکه مسائل فنی و علمی این سبک از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و نقش عمده ای را در گسترش و ارتقاء کیفی و کمی ایفا می نماید وهمچنین با توجه به اهمیت شورا در اسلام از نظر فضلیت و مشورت و بی نقصی نسبی تصمیمات و پرهیز از فرد گرائی لازم است شورائی متشکل از افراد دارای صلاحیت علمی و فنی و دارای تجربه علمی و چهره محبوب و مورد اعتماد و حسن شهرت در ورزش مردمی و پر طرفدار فول کیک بوکسینگ بانام ( شورای فنی ) تشکیل گردد .
این شورا بالاترین مرجع تصمیم گیری در مسائل فنی می باشد و بدیهی است با گزینش افراد واجد شرایط در این شورا شاهد رشد فرایند در کلیه ابعاد این سبک در میادین داخلی و بین المللی خواهیم بود .
انشاءالله

شرح وظایف شورای فنی

    * ماده 1 ) شرایط احراز
      شرایط عضویت در شورای فنی فول کیک بوکسینگ به شرح ذیل تعیین گردیده است .
      1ـ اعتقاد به اهداف و ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران
      2 ـ حداقل 14 سال سابقه مستمر و فعال در رابطه با سبک
      3 ـ حداقل سن 35 سال تمام
      4 ـ دارای حسن شهرت اجتماعی و ورزشی باشند
      5 ـ شناخت و اشراف کامل بر تمام ابعاد فنی ، علمی ( تکنیکهای استاندارد فول کیک بوکسینگ و توانائی اجرای فیزیکی صحیح تکنیکها با توجه به شرایط سنی و جسمی داشته باشند .
      6ـ رشته رزمی تخصصی آنها فول کیک بوکسینگ باشد و نسبت به این رشته تعصب و علاقه مخصوصی داشته و منافع سبک خود را به هر سبکی ترجیح بدهند .
      7ـ در پرورش قهرمانان و ارتقاء سطح فنی سبک فعالانه شرکت نمایند
      8 ـ دارای خلاقیت و ابتکار فکری بوده و در طی جلسات در بحثها شرکت نموده و با ارائه تفکر خود از آن دفاع نمایند .
      9ـ در طی جلسات از هر گونه موضع گیری و ایجاد تفرقه جداً پرهیز نمایند .

    * ماده 2 ) شرح وظایف :

      اعضاء منتخب در شورای فنی موظف به انجام موارد به شرح ذیل می باشند .
      1) ارائه راهکارهای فنی ، بررسی و تائید آیین نامه های فنی ارائه شده به شورای فنی پیشکسوتان
      2) بررسی و تائید آیین نامه مسابقات کشوری و برون مرزی پیشکسوتان
      3) تائید افراد معرفی شده از طرف کمیته ها جهت اجرای استاژ ـ هماهنگی و دوره های مختلف
      4) تعیین افراد به عنوان ( ناظر ، ممتحن ، مدرس ، ژوری ) طبق برنامه ارائه شده در تقویم ورزشی مربوطه
      5) بررسی طرحهای جدید فنی و تخصصی بدست آمده از منابع داخلی و خارجی و انتقال آن به کمیته های مربوطه در سبک
      6) بررسی و تائید صلاحیت مدیر ، سر مربی ، مربی تیمهای ملی و امور فنی و علمی آنها در تیمهای ملی کشور
      7) حل اختلاف در بروز اختلافات تیمهای ملی ( اعضاء )
      8) بررسی تقاضا نامه های تزهای نوین به جهت فعالیت تحت پوشش فول کیک بوکسینگ و اعلام نظر در آن موارد
      9) هماهنگ نمودن سطح آموزش در کل کشور و جهان
      10) بررسی و اظهار نظر در مواردیکه از طریق ریاست فدراسیون به شورای پیشکسوتان ارجاع گردیده است
      11) نظارت بر حسن اجرای امور در حیطه وظایف شورای فنی پیشکسوتان
      12) احترام به رأی اکثریت و مصوبات جلسات شورای فنی

    * ماده 3 ) شرح وظایف اهداف شورای فنی پیشکسوتان
      1) قانون گذاری در تمام سطوح فنی فول کیک بوکسینگ
      2) پشتیبانی تمام عیار فنی در تشکیلات فدراسیون و جهانی شدن سبک
      3) پشتیبانی ، تلاش و پیگیری به جهت ورود ورزش فول کیک بوکسینگ به مسابقات المپیک از طریق احراز کرسی عضویت در کمیته المپیک جهانی
      4) تصویب تزهای نوین سبک
      5) پشتیبانی فنی در ایجاد سازمان تبلیغات جهانی فول کیک بوکسینگ
      6) تشکیل صنوق جهانی سبک
      7) پشتیبانی فنی و ستادی از تشکیل مرکز آموزش و تربیت بدنی مربی بین المللی سبک

    * ماده 4 ) تشکیلات شورای فنی پیشکسوتان
      1) اعضاء شورای فنی ...................... نفر می باشند .
      2) از بین افراد یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان منشی انتخاب می شود .
      3) تمامی اعضاء دارای حق رأی مساوی بوده و افراد غیر عضو حاضر حق رأی ندارند .
      4) جلسات بصورت رسمی هردو هفته / یکماه یکبار تشکیل می گردد .
      5) مصوبات جلسات پس از تائید و امضاء رئیس سبک در تمامی سطوح تحت نظارت سبک قطعی و لازم الاجراست و از طریق روابط عمومی به اطلاع عموم جامعه سبک خواهد رسید .
      تبصره 1 :
      در موارد ضروری جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد .

    * ماده 5) شرح وظایف دبیر شورای فنی پیشکسوتان
      1 ) تهیه و تنظیم دستور جلسات با هماهنگی رئیس سبک ومسئول کمیته پیشکسوتان
      2) اداره جلسات مطابق با مصوبات آئین نامه داخلی جلسات شورای پیشکسوتان
      3) دعوت از کلیه اعضاء شورای پیشکسوتان جهت شرکت در جلسات
      4) هماهنگی با رئیس سبک و مسئول کمیته پیشکسوتان جهت تشکیل جلسات فوق العاده
      5) پیگیری مصوبات و نظارت برحسن اجرای آن از طریق ریاست سبک مسئول کمیته پیشکسوتان و اعضاء حاضر رسیده باشد .
      6) تنظیم صورت جلسات که به امضاء کلیه اعضاء حاضر رسیده باشد .
      7) ارائه گزارش جلسات ( یک نسخه از صورت جلسات ) به ریاست
      تبصره :
      منشی شورای فنی به تنظیم و ویرایش نهایی صورت جلسات و مصوبات داخلی شورا ی مرکزی پیشکسوتان و ارائه به دبیر می باشد .

    * ماده 6 ) کمیسیون های شورای فنی پیشکسوتان
      این کمیسیون ها به 4 بخش کلی ذیل تشکیل می گردد .
      1- کمیسیون سمی کنتاکت
      2- لوکیک
      3- کمیسیون تشخیص صلاحیتها و بررسی سوابق
      4- کمیسیون هنرهای فردی
      1- کمیسیون :
      در ارتباط با کلیه موارد در بخش فول کیک بوکسینگ که نیاز به بررسی و تحقیق و پیش نویس های دقیق اولیه داشته باشند کمیسیون ها در شورای مرکزی پیشکسوتان انتخاب و وارد عمل می گردد و نتایج حاصله را کتباً به شورای فنی جهت تصمیم گیری نهایی ارائه می نماید .
      این مسائل و موارد به شرح کلی ذیل می باشد .
      الف ) طرحها و پیشنهادها و تجدید نظرها در ارتباط با آئین نامه و مسائل فنی
      ب) سلاحهای سرد مورد تائید شورای مرکزی پیشکسوتان قرار می گیرد .
      ج) تائین رتبه های سلاحهای سرد
      د) طرح ها و پیشنهادها و تهیه کتابها و امور فرهنگی در ارتباط با آئین نامه شورای مرکزی پیشکسوتان
      و) طرحها ـ پیشنهادات و تجدید نظرات در رابطه با موارد پیش بینی نشده سبک
      تبصره سبک :
      در بخش لوکیک سبک فول کیک بوکسینگ در مقابل سایر سبکهای آماتور ـ نیمه حرفه ای و حرفه ای ( آزاد ) در سطح جهانی قرار خواهد داشت بنابراین نفرا ت برتر و ارشد کمیسیون می بایستی در ارتباط با قوانین و مسائل روز در این نوع مبارزات و مسابقات باشند .

کمیسیون هنرهای فردی
در ارتباط با کلیه موارد فنی در بخش هنرهای فردی فول کیک بوکسینگ که نیاز به بررسی و تحقیق و پیش نویسهای دقیق اولیه داشته باشند این کمیسیون از سوی شورای مرکزی پیشکسوتان انتخاب و تشکیل می گردد .
و وظیفه آن عبارتند از :
1- تنظیم و پیش نویس آئین نامه های فنی و داخلی هنرهای فردی
2- تتنظیم و پیش نویس آئین نامه های فنی مسابقات هنرهای فردی
3- بررسی و تحقیق در موارد طرحها و پیشنهادهای مرتبط با هنرهای فردی
4- تعریف و تقسیم بخش های هنرهای فردی
کمیته عالی نظارت و بازرسی ویژه

شرح وظایف کمیته عالی نظارت و بازرسی ویژه در سه بخش به شرح زیر می باشد :

    * الف . بخش نظارتی
      1- نظارت و پیگیری جهت حسن اجرای وظایف هررشته
      2- نظارت بر نحوه عملکرد و حضور در تمام جلسات و تصمیمات هررشته
      3- نظارت به جهت اطلاع از کلیه ارتباطات رشته ها با یکدیگر
      4- نظارت بر عملکرد رشته ها در راستای برنامه کوتاه مدت ـ میان مدت ـ بلند مدت سبک
      5- نظارت بر روند احکام صادره رشته ها بر اساس آئین نامه فدراسیون و انطباق با واقعیات
      6- نظارت بر نحوه اجرای مسابقات داخلی و بین المللی کلیه رشته ها
      7- نظارت به منظور هماهنگی رشته ها و جلوگیری از موازی کاری واتلاف منابع مالی و نیروی انسانی
      8- نظارت در راستای ارتقاء کیفی و کمی و علمی تمرینات و مسابقات و آموزشهای علمی و تئوریک و احکام

      ب- بخش بازرسی

      9- بازرسی کلیه اسناد و مدارک موجود رشته ها
      10- بازرسی عمومی ادواری ـ اختصاصی
      11- بازرسی و پیگیری تخلفات بر اساس آئین نامه فدراسیون و ارائه گزارش به رئیس سبک
      12- بازدید از روش عملکرد رشته ها و تهیه گزارش و ارائه گزارش به رئیس سبک
      13- بازرسی و بررسی کلیه پیشنهادها و راهکارهای مثبت که منتج به ارتقاء سبک گردیده و تشویق آن
      14- اخذ گزارش عملکرد 6 ماه هررشته و تطبیق با بازرسیها و نظارتهای حضوری ناظرین و نهایتاً تهیه گزارش به جهت تشویق یا توبیخ لازم

    * پ ـ بخش قضائی
      15- بررسی و رسیدگی قضائی به تخلفات رشته ها
      16- بررسی و رسیدگی به اعتراضات و شکایات مستقیم رشته ها و ورزشکاران
      17- بررسی و رسیدگی به گزارشات کمیته انظباطی و قضائی در مورد تخلفات پیش آمده در مسابقات و آزمونها
      18- رسیدگی و صدور رأی در موارد ویژه و خاصی ارسالی توسط شخص رئیس سبک
      19- تعیین مجازات و صدور رأی نهایی

      1- توبیخ کتبی با درج در پرونده
      2- محرومیت از یک دوره مسابقات اعم از مسئولین یا شرکت کنندگان
      3- توقیف دان به مدت یک سال ـ دو سال ـ سه سال
      4- تنزیل دان
      5- خلع سمت به مدت 6 ماه ـ یک سال
      6- خلع سمت برای دائم
      7- اخراج از سبک
      تبصره :
      1- کلیه آراء صادره بعد از ابلاغ ظرف 5 روز قابل اعتراض بوده که پس از انقضاء مدت مذکور رأی صادره قطعی و لازم الاجرا می گردد .
      2- با تصویب رئیس سبک رو نوشت آراء به فدراسیون ارسال می گردد .