تبلیغات
پایگاه تخصصی هنرهـــای رزمــــی - تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX
1393/10/3

تمرینات ورزشی با کش بدنسازی TRX

   نوشته شده توسط: م ف    نوع مطلب :تمرینات ،

http://gfitness.biz/uploads/trx_web-16.jpg

ورزش با کش TRX) TRX مخفف Total-body resistance exersice) هست که به معنی‌ تمرینات استقامتی تمام بدن می‌شود . ما در تمرینات با وزنه خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات هوازی مدت زمان استقامت خود عضله را تقویت می‌کنیم در تمرینات با TRX عضله هایی که برای اتصال به بافت استخوانی و بافت عضله‌ای به کار برده می‌شه را تقویت می‌کنیم این عضله‌ها در بیشتر افراد ضعیف هستند.

 

دلیل این که هیچ وقت فشار روی این عضله وارد نشده این هست که هیچ وقت شما حرکات قدرتی‌،استقامتی و تعادلی را همزمان با هم کار نکردین ولی‌ در این ورزش همزمان با استقامت و قدرت تعادل زیادی را ورزشکار باید تحمل کند، ابزاری که در این ورزش هست بند‌های محکم و کلفتی‌ هست که تا وزن ۱۸۰ کیلو رو تحمل می‌کنه این ورزش در این اواخر طرفدار‌ان بسیاری پیدا کرده است، به دلیل فضای کمی‌ که این ورزش می‌خواهد و اینکه وسیله‌های انجام حرکت این ورزش به راحتی‌ در یک کیف جا می‌شود و فرد ورزشکار در هر زمان و هر محیطی‌ میتواند حرکت ورزشی خود را انجام دهد.

- تقویت عضلات پشت

کشش پارو از جلو

Band Row - Standing; Low

کشش پارو از کنار با یک دست

Band Row - Standing; Low; One Arm

کشش پارو نشسته روی زمین

Band Row - Seated

کشش پارو نشسته روی صندلی

Band Row - Seated; High

باز کردن دست به کنار ( پرواز افقی )

Band Back Fly - Standing

پرواز در حالت خمیده

Band Back Fly - Bent-Over

پرواز معکوس روی زمین

Band Back Fly - Lying

پائین آوردن دست ها از بالا

Band Pulldown - Arms Extended

کشش دست و پای مخالف

Band Arm-Leg Extension

- تقویت عضلات پا

کشش پا

Band Leg Extension

اسکوات پا

Band Squat

لانپ به عقب

Band Stationary Lunge

ابداکشن هیپ

Band Hip Abduction

باز کردن و کشش جانبی مچ پا

Band Ankle Eversion

بالا آوردن و کشش عمودی مچ پا

Band Calf Raise

- تقویت عضلات سینه

پرس ایستاده با یک دست افقی

Band Chest Press

پرس ایستاده با یک دست مایل از پائین به بالا

Band Chest Press - Incline

پرس ایستاده با یک دست مایل از بالا به پائین

Band Chest Press - Decline

پرواز افقی با یک دست از کنار

Band Chest Fly

پرواز مایل با یک دست از پائین به بالا

Band Chest Fly - Incline

پرواز مایل با یک دست از بالا به پائین

Band Chest Fly - Decline

- تقویت عضلات دست

کشش جلو بازو با آرنج عمودی

Band Biceps Curl

کشش جلو بازو با آرنج افقی

Band Biceps Curl - Preacher

کشش پشت بازو به بالا

Band Triceps Extension

کشش پیت بازو به پائین

Band Triceps Pushdown

کشش مچ دست در حالت نشسته

Band Wrist Curl

باز کردن مچ دست در حالت نشسته

Band Wrist Extension

 

- تقویت عضلات شکم

دراز و نشست از بالا به پایین

Band Crunch

دراز و نشست مایل از طرفین

Band Twisting Crunch

کشش مایل روی زانو از بالا به پایین

Band Twisting Crunch - Kneeling

کشش مایل با دست بسته در حالت ایستاده از طرقین

Band Trunk Rotation

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده

Band Trunk Rotation - Arms Extended

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده از پایین به بالا

Band Trunk Rotation - Arms Extended; Low to High

کشش کناری با دست بالا

Band Side Bend

دراز و نشست از بالا به پایین

Band Crunch

دراز و نشست مایل از طرفین

Band Twisting Crunch

کشش مایل روی زانو از بالا به پایین

Band Twisting Crunch - Kneeling

کشش مایل با دست بسته در حالت ایستاده از طرقین

Band Trunk Rotation

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده

Band Trunk Rotation - Arms Extended

کشش مایل با دست باز در حالت ایستاده از پایین به بالا

Band Trunk Rotation - Arms Extended; Low to High

کشش کناری با دست بالا

Band Side Bend


- تمرینات قدرتی

حركت اسكوات


پارو زدن در حالت خمیدهحركت پرس سینه با كش بدنسازیضربه قطری با تبركشش ماهیچه سه سر با كش بدنسازیجهش كردن با كش بدنسازیكشش جانبی عضله كتف با كش بدنسازیكشش عضله دو سر بازو با كش بدنسازیكشش عضله همسترینگ با كش بدنسازی


http://www.fitstream.com/images/suspension-training/trx/trx-breakdown.jpeg

http://tanaasob.com/images/gallery/tanaasob_300-9-24-898.jpg

http://www.sweatlikeapig.com/wp-content/uploads/2012/10/TRX_Squat.jpg

http://fitnesscampasia.com/wp-content/uploads/2012/02/TRX-3.jpg

دکتر آرش شرافت پذیری